องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


  กิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพระรา...
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ในสังกัดอ...
  โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้กิจกรรมบำเพ็...
       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต...
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
       กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดคงคาเจริญ และ วัดควนไม้แดง
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560