องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


  ประกาศเรื่องกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกั...
       ประกาศเรื่องกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัดสถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่
  ประชาสัมพันธ์การสามหมวกนิรภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเ...
      
  กิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพระรา...
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ในสังกัดอ...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560