องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้า...
  โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566
     

 
ประเทศไทยได้อะไร? จากการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
Updated 2022-11-18
UPDATE 10-07-2560
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

 สำนักปลัด 075-845192 กองคลัง-กองช่าง 075-845191โทรสาร 075-845192

Email : person@nonghongs.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign