องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับลงในระบบ) [ 14 มี.ค. 2567 ]14
2 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2566 (ฉบับลงในระบบ) [ 14 มี.ค. 2567 ]13
3 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2567 ]9
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]53
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสของอบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]57
7 แผนป้องกันและปราบบปรามการทุจริต พ.ศ.2566 ในระบบ E-plannacc [ 30 ก.ย. 2565 ]88
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]97
9 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]158
10 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]105
11 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]80
12 แผนป้องกันและปราบบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 ในระบบ E-plannacc [ 1 ธ.ค. 2564 ]120
13 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]140
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของอบต.หนองหงส์ รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2563 ]208
15 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]83
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของอบต.หนองหงส์ รอบ 12 เดือน [ 30 ก.ย. 2562 ]216
17 รายงานโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.(2) [ 7 พ.ย. 2561 ]395
18 รายงานโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.(1) [ 7 พ.ย. 2561 ]416
19 รายงานผลการจัดทำโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]403
20 กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนและกิจกรรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริต [ 2 พ.ย. 2561 ]400
21 กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต [ 2 พ.ย. 2561 ]439
22 รายงานผลการจัดทำโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]416
23 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 พ.ค. 2560 ]394
24 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]41