องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แหล่งการเรียนรู้ตำบลหนองหงส์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองหงส์ [ 28 เม.ย. 2566 ]31
2 ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 28 เม.ย. 2566 ]35
3 ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 28 เม.ย. 2566 ]29
4 ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 28 เม.ย. 2566 ]31
5 รูปกิจกรรมแหล่งเรียนรู้โครงการแปลงสาธิตการทาเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมเกี่ยวข้าว) ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 [ 15 ก.พ. 2566 ]31
6 บัญชีรายชื่อชมรม/กลุ่มการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ [ 31 ม.ค. 2565 ]32