องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
2 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]114
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]102
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]63
5 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 7 มี.ค. 2565 ]69
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2564 ]108
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]47
8 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]47
9 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]91
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 - PDF [ 1 ต.ค. 2562 ]92
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]218
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]201
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่2 (เมษายน - กันยายน 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]211
14 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]274
15 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]207
16 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 3 ต.ค. 2560 ]255
17 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 2 ต.ค. 2560 ]267
18 แผนการดำเนินการประจำปี 2560 [ 7 พ.ย. 2559 ]402
19 แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]424
20 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 5 พ.ย. 2555 ]407
21 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 5 ธ.ค. 2554 ]392
22 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 16 ก.ค. 2554 ]401
23 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 16 ก.ค. 2554 ]414
24 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 16 ก.ค. 2554 ]401
25 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [ 16 พ.ค. 2552 ]428