องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]12
2 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]60
3 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]129
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]113
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]75
6 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 7 มี.ค. 2565 ]81
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2564 ]119
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]58
9 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]57
10 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]101
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 - PDF [ 1 ต.ค. 2562 ]104
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]231
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]210
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่2 (เมษายน - กันยายน 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]226
15 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]288
16 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]218
17 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 3 ต.ค. 2560 ]272
18 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 2 ต.ค. 2560 ]280
19 แผนการดำเนินการประจำปี 2560 [ 7 พ.ย. 2559 ]414
20 แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]438
21 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 5 พ.ย. 2555 ]421
22 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 5 ธ.ค. 2554 ]403
23 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 16 ก.ค. 2554 ]415
24 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 16 ก.ค. 2554 ]424
25 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 16 ก.ค. 2554 ]413
26 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [ 16 พ.ค. 2552 ]439