องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]14
2 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องรายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]46
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]86
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]83
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2563 - แบบไตรมาส [ 1 เม.ย. 2563 ]83
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2563 - แบบโครงการ [ 1 เม.ย. 2563 ]84
7 รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]84
8 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 1 เม.ย. 2562 ]199
9 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ( 1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561) [ 8 ต.ค. 2561 ]272
10 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]209
11 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) [ 19 เม.ย. 2561 ]281
12 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 [ 29 พ.ย. 2560 ]287
13 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]384
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]429
15 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2552 ณ 30 กันยายน 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]436
16 งบรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]395