องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]68
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]68
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2563 - แบบไตรมาส [ 1 เม.ย. 2563 ]137
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2563 - แบบโครงการ [ 1 เม.ย. 2563 ]139
5 รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]138
6 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 1 เม.ย. 2562 ]255
7 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ( 1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561) [ 8 ต.ค. 2561 ]333
8 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]262
9 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) [ 19 เม.ย. 2561 ]339
10 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 [ 29 พ.ย. 2560 ]346
11 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]444
12 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 [ 21 พ.ย. 2554 ]501
13 งบรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]460
14 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2552 ณ 30 กันยายน 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]501
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]502