องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]32
3 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องรายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]69
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]105
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2563 - แบบไตรมาส [ 1 เม.ย. 2563 ]101
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2563 - แบบโครงการ [ 1 เม.ย. 2563 ]108
8 รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]104
9 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 1 เม.ย. 2562 ]225
10 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ( 1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561) [ 8 ต.ค. 2561 ]293
11 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]231
12 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) [ 19 เม.ย. 2561 ]301
13 รายงานผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 [ 29 พ.ย. 2560 ]306
14 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]409
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]447
16 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2552 ณ 30 กันยายน 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]462
17 งบรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]418