องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แผนปฎิบัติการ ศพด.
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 3 พ.ค. 2567 ]334
2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 3 พ.ค. 2567 ]71
3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 3 พ.ค. 2567 ]43
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 3 ส.ค. 2566 ]4739
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 3 ส.ค. 2566 ]884
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 3 ส.ค. 2566 ]906
7 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 3 พ.ค. 2566 ]3436
8 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 3 พ.ค. 2566 ]675
9 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 3 พ.ค. 2566 ]608
10 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 1 ส.ค. 2565 ]397
11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 1 ส.ค. 2565 ]189
12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 1 ส.ค. 2565 ]283
13 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 29 เม.ย. 2565 ]276
14 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 29 เม.ย. 2565 ]142
15 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 29 เม.ย. 2565 ]235
16 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศพด.บ้านนาเกิดผล [ 9 ก.ย. 2564 ]153
17 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศพด.บ้านควนไม้แดง [ 9 ก.ย. 2564 ]122
18 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศพด.บ้านนาป่า [ 9 ก.ย. 2564 ]139
19 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด.บ้านควนไม้แดง [ 11 ก.ย. 2563 ]215
20 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด.บ้านนาเกิดผล [ 11 ก.ย. 2563 ]189
21 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด.บ้านนาป่า [ 11 ก.ย. 2563 ]182
22 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศพด.บ้านควนไม้แดง [ 26 ก.ย. 2562 ]201
23 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศพด.บ้านนาเกิดผล [ 26 ก.ย. 2562 ]218
24 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศพด.บ้านนาป่า [ 26 ก.ย. 2562 ]198
25 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 28 ก.ย. 2561 ]158
26 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 28 ก.ย. 2561 ]166
27 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 28 ก.ย. 2561 ]181
28 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 29 ก.ย. 2560 ]197
29 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 29 ก.ย. 2560 ]171
30 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 29 ก.ย. 2560 ]217