องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่ [ 17 ส.ค. 2566 ]12
2 คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 17 ส.ค. 2566 ]11
3 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลของเจ้าหน้าที่ [ 17 ส.ค. 2566 ]11
4 คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กปฐมวัยศพด.อบต.หนองหงส์ [ 17 ส.ค. 2566 ]14
5 คู่มือการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ [ 17 ส.ค. 2566 ]8
6 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเจ้าหน้าที่ [ 17 ส.ค. 2566 ]8
7 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ [ 17 ส.ค. 2566 ]11
8 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]50
9 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]51
10 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]48