องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธิการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]58
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]53
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]45
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]48
5 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]174
6 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปรงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]153
7 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]163
8 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]161
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]180
10 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบล ฯ ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]165