องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานผลโครงการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการผลิตน้ำผึ้งให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน) [ 28 มี.ค. 2565 ]62
2 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง( บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด – 19 ) รอบ 2 [ 15 ต.ค. 2564 ]29
3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ [ 7 ต.ค. 2564 ]68
4 โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองหงส์ [ 13 ม.ค. 2564 ]29
5 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการฯ/ผู้นำเกษตร [ 29 ธ.ค. 2563 ]56
6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 18 ก.ย. 2561 ]306
7 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราดำริเศรษฐกิจพอเพียง [ 29 ส.ค. 2561 ]305
8 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงไก่พื้นเมือง) [ 18 มิ.ย. 2561 ]323