องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
กิจการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]56
2 นัดประชุมกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี65 [ 20 ส.ค. 2564 ]34
3 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]57
4 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]59
5 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]33
6 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]58
7 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]32
8 ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]57
9 ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564ฯ [ 8 ม.ค. 2564 ]34
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]90
11 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]99
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2563 ]95
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 [ 28 ส.ค. 2563 ]93
14 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]91
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี254 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]89
16 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]90
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]90
18 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]88
19 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]91
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]104
21 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]88
22 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]95
23 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]92
24 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]85
25 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]86
26 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]87
27 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]89
28 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป [ 31 ม.ค. 2563 ]90
29 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2556 [ 20 มิ.ย. 2556 ]117