องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
กิจการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]64
2 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]69
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2563 ]57
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 [ 28 ส.ค. 2563 ]63
5 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]60
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี254 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]64
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]62
8 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]62
9 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]62
10 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]60
11 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]63
12 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]56
13 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]62
14 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]65
15 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]60
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]59
17 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]59
18 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]57
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป [ 31 ม.ค. 2563 ]61
20 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]60
21 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 21 ธ.ค. 2558 ]455
22 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 21 ก.ย. 2558 ]468
23 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 7 ส.ค. 2558 ]463
24 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 19 มิ.ย. 2558 ]471
25 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 19 ธ.ค. 2557 ]485
26 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 15 ก.ย. 2557 ]478
27 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ [ 7 ส.ค. 2557 ]471
28 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ [ 31 ก.ค. 2557 ]489
29 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ [ 19 มิ.ย. 2557 ]459
30 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ [ 20 ก.พ. 2557 ]479
 
หน้า 1|2