องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
กิจการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]49
2 บันทึกข้อความแจ้งเสนอญัตติบรรจุเข้าวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]166
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]37
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และปีถัดไปสมัยแรก พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2566 ]49
5 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]33
6 แจ้งเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]43
7 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]38
8 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]29
9 บันทึกแจ้งเสนอญัตติประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]91
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]28
11 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]31
12 บันทึกแจ้งเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]32
13 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]29
14 บันทึกแจ้งเสนอญัตติบรรจุเข้าวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]42
15 อำเภอเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]26
16 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]26
17 ขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]31
18 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]28
19 ประกาศขยายเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]38
20 รายงานผลการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]27
21 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ขยาย) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]22
22 นัดประชุมสรุปการรับคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 19 ส.ค. 2565 ]25
23 อำเภออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]29
24 นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ส.ค. 2565 ]28
25 ขออนุญาตขยายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]24
26 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]22
27 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]23
28 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]37
29 แจ้งเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]27
30 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]24
31 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ก.ค. 2565 ]21
32 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 15 ก.ค. 2565 ]20
33 อำเภอเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]28
34 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]27
35 ขออนุญาตเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]34
36 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]30
37 ประกาศประชาสัมพันธ์ประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]25
38 บันทึกแจ้งเสนอญัตติเข้าวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]37
39 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]28
40 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]24
41 เชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]34
42 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]25
43 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]30
44 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]29
45 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]31
46 คำสั่งอำเภอทุ่งสงแต่งตั้งประธานสภา อบต.หนองหงส์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]29
47 คำสั่งอำเภอทุ่งสงแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.หนองหงส์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]27
48 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกปีถัดไป [ 5 ม.ค. 2565 ]34
49 อำเภอเรียกประชุมสภา อบต.หนองหงส์ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]32
50 นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]93
 
หน้า 1|2