องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการทำประชาคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]84
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ 4 [ 10 ส.ค. 2563 ]119
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2563 ]111
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 28 ก.พ. 2563 ]107
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2562 ]117
6 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 26 ก.ย. 2562 ]290
7 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านนาป่า [ 16 ก.ย. 2562 ]217
8 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านควนไม้แดง [ 16 ก.ย. 2562 ]275
9 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านนาเกิดผล [ 16 ก.ย. 2562 ]203
10 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 24 มิ.ย. 2562 ]277