องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงเเละเพิ่มเติม(ฉบับที่5) [ 1 มี.ค. 2562 ]224
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 [ 2 ม.ค. 2562 ]105
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา [ 5 พ.ย. 2561 ]321
4 ภาพการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 [ 5 พ.ย. 2561 ]302
5 รายงานการประชุม [ 5 พ.ย. 2561 ]321
6 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 20 ก.ค. 2561 ]233
7 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 20 ก.ค. 2561 ]237
8 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 20 ก.ค. 2561 ]242
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 2 ก.ค. 2561 ]104
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 29 มิ.ย. 2561 ]100
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 3 ม.ค. 2561 ]97
12 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 6 ธ.ค. 2559 ]476
13 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 30 พ.ย. 2559 ]247
14 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 30 พ.ย. 2559 ]249
15 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 30 พ.ย. 2559 ]229