องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 [ 18 ม.ค. 2566 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-28 สายป่ายาง ม.2 [ 20 ธ.ค. 2565 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาลุ่ม - หนองหปรือ ม.1 ตำบลหนองหงส์ [ 13 ธ.ค. 2565 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเมวดี เพชรสุวรรณ หมู่ที่ 2 [ 13 ธ.ค. 2565 ]3
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-28 สายป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2565 ]14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]2
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่ น 175-28 ถนนสายป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ [ 25 พ.ย. 2565 ]12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิวร รัตนมณี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรัปบรุงถนนสายบ้านายขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ 7 [ 22 พ.ย. 2565 ]14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายถนนวางท่อระบายน้ำ คสล. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมรางระบายน้ำ สายซอยนำโชค ม.12 หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ย. 2565 ]12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมู่ที่ 2 [ 22 พ.ย. 2565 ]9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมู่ที่ 2 [ 22 พ.ย. 2565 ]10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค - บ้านนายสมชัย คงมีศรี ม.1 หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ย. 2565 ]9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]3
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประภาส - บ้านนายวิจิตร คำแหง หมู่ที่ 8 [ 21 พ.ย. 2565 ]10
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]10
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]9
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]9
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]34
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]12
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]11
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]4
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]36
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-64-0122 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]26
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำทำเนียบคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]21
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]19
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้รอบสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]22
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการขุดดินบริเวณรอบสนามและซ่อมแซมสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]19
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแม่กุญแจพร้อมลูกกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]17
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]21
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]19
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]22
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]25
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]22
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]25
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]19
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]22
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]37
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]38
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]32
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]23
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]20
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสิรม(นม) ยู เอช ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]48
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) โครงการวฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายถอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28