องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]7
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภาครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]9
3 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]19
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ถุงมือทางการแพทย์และชุด PPE) [ 29 ธ.ค. 2564 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น IC 080 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนน AC รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.175-08 สายนาเกาะ ถึงสายเขตตำบลชะมาย บ้านยวนไม้ขาว หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ [ 8 ธ.ค. 2564 ]31
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ [ 8 ธ.ค. 2564 ]72
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาป่า , บ้านนาไม้ดัก หมู่ที่ 4,7 ตำบลหนองหงส์ [ 7 ธ.ค. 2564 ]32
23 ประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]29
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]5
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ทำฉากกั้นเชื้อโควิด โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]7
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]6
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]6
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]5
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]5
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41