องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 (ศพด.บ้านนาป่า) [ 28 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 (ศพด.บ้านนาเกิดผล) [ 28 เม.ย. 2566 ]16
3 รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 (ศพด.บ้านควนไม้แดง) [ 28 เม.ย. 2566 ]15
4 รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 (ศพด.บ้านนาป่า) [ 27 เม.ย. 2565 ]32
5 รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 (ศพด.บ้านนาเกิดผล) [ 27 เม.ย. 2565 ]25
6 รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 (ศพด.บ้านควนไม้แดง) [ 27 เม.ย. 2565 ]29
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]84
8 แบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2561 ]297
9 แบบตรวจสอบการประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2553 [ 16 ก.ค. 2554 ]379