องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(เฉพาะเรื่องการโอนและรับโอน) [ 4 ม.ค. 2564 ]153
2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]150
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นชำนาญงานและชำนาญการ ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 [ 4 ม.ค. 2564 ]164
4 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]166
5 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอัตราเงินเดือนบัญชี 5 (ฉบับที่ 9) [ 4 ม.ค. 2564 ]158
6 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]167
7 ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]153