องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานการประชุมกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]42
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2566 ]38
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]34
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]36
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]40
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]38
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งแรก) [ 23 ส.ค. 2565 ]36
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2565 ]36
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ขอขยาย) [ 16 ส.ค. 2565 ]51
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]48
11 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]45
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2564 ]158
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.ย. 2564 ]147
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 ส.ค. 2564 ]135
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 ส.ค. 2564 ]146
16 รายงานการประชุมกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ครั้งที่ 2/2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]149
17 รายงานการประชุมกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ครั้งแรก [ 18 ส.ค. 2564 ]144
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564 ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2564 ]152
19 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 25 ก.พ. 2564 ]151
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 [ 3 ก.ค. 2563 ]190
21 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]176
22 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]189
23 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2563 - แบบโครงการ [ 1 เม.ย. 2563 ]154
24 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 [ 2 มี.ค. 2563 ]180
25 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]172
26 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]171
27 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]177
28 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]176
29 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]163
30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]180
31 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]182
32 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]179
33 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]171
34 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]179
35 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]172
36 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]175
37 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ปี2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]176
38 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]171
39 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]209
40 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]165
41 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]177
42 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]169
43 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]162
44 รายงานการประชุมสภาสมัยแรก/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 [ 26 ก.พ. 2561 ]156
45 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]177
46 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]159
47 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560 [ 14 ก.ย. 2560 ]170
48 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]173
49 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]164
50 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]161
 
หน้า 1|2