องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานการประชุมกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2564 ]21
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.ย. 2564 ]24
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 ส.ค. 2564 ]19
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 ส.ค. 2564 ]24
5 รายงานการประชุมกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ครั้งที่ 2/2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]27
6 รายงานการประชุมกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ครั้งแรก [ 18 ส.ค. 2564 ]24
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564 ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2564 ]28
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 25 ก.พ. 2564 ]24
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 [ 3 ก.ค. 2563 ]58
10 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]56
11 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]65
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2563 - แบบโครงการ [ 1 เม.ย. 2563 ]53
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 [ 2 มี.ค. 2563 ]59
14 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]55
15 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]57
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]55
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]59
18 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]53
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]54
20 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]59
21 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]54
22 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]55
23 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]58
24 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]54
25 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]53
26 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ปี2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]54
27 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]57
28 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]79
29 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]52
30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]54
 
หน้า 1|2|3