องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2564 ]38
2 รายงานผลการดำเนินการเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]122
3 รายงานผลเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]126
4 รายงานผลเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]137
5 รายงานผลเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]131
6 รายงานการให้บริการตามภารกิจ ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]43
7 รายงานผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]132
8 รายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]128
9 รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]128
10 รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]139
11 รายงานผลเดือนธันวาคม 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]321
12 รายงานผลเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]320
13 รายงานเดือนตุลาคม 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]304
14 รายงานเดือนกันยายน 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]307
15 รายงานเดือนสิงหาคม 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]336
16 รายงานเดือนกรกฏาคม 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]301
17 รายงานเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]325
18 รายงานเดือนเมษายน 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]317
19 รายงานเดือนมกราคม 2561 [ 12 ม.ค. 2561 ]320