องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
งานนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]32
2 กิจกรรมประกาศเจนารมณ์และให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับนโยบายการไม่รับของจวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]42
3 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]44
4 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 9 มี.ค. 2565 ]177