องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปสาระสำคัญของวิธีการยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนต่อวุฒิสภา [ 31 ม.ค. 2567 ]12
2 รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและปะพฤติมิชอบของอบต.หนองหงส์ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]54
3 คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 14 ก.พ. 2566 ]47
4 คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]55
5 รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีพ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]49
6 รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและปะพฤติมิชอบของอบต.หนองหงส์ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]128
7 รายงานการร้องเรียนการทุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อบต.หนองหงส์ (6 เดือน) พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]119
8 รายงานผลสรุปร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]117
9 ประกาศเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 31 มี.ค. 2564 ]128
10 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]84
11 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]113
12 ประกาศมาตรการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]85
13 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]91
14 รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]298
15 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 5 พ.ย. 2561 ]290
16 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนและร้องทุกข์ทั่วไปและช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 พ.ย. 2561 ]302
17 ประกาศการใช้คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนและร้องทุกข์ทั่วไป และร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 พ.ย. 2561 ]291
18 คู่มือร้องเรียนและร้องทุกข์ทั่วไปและร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 พ.ย. 2561 ]105
19 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนและร้องทุกทั่วไปฯ [ 5 พ.ย. 2561 ]306
20 รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]287
21 ช่องทางและขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป [ 1 ส.ค. 2560 ]453