องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 เม.ย. 2564 ]103
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.หนองหงส์ [ 2 เม.ย. 2564 ]92
3 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 2 เม.ย. 2564 ]107
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 เม.ย. 2564 ]103
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2 เม.ย. 2564 ]85
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 เม.ย. 2564 ]108
7 คู่มือการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 เม.ย. 2564 ]104
8 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]110
9 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]284
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 เม.ย. 2562 ]287
11 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 เม.ย. 2562 ]294