องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวลาดยาง 3 ชั้นสายนาไม้ดัก ม.1 บ้านทุ่งน้อย [ 17 มี.ค. 2560 ]450
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 [ 22 ส.ค. 2559 ]429
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา [ 6 มิ.ย. 2559 ]431
4 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 23 สายทาง ม. 1,2,6,7 [ 6 พ.ค. 2557 ]436
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายท่งหม้าย - นพเพิง หมู่ที่ 2 [ 7 มี.ค. 2557 ]445
6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ [ 3 ธ.ค. 2556 ]449
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2554-2559 [ 25 ก.ค. 2555 ]467
8 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี [ 23 พ.ค. 2552 ]438
9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2551-2555 [ 23 พ.ค. 2551 ]465