องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.หนองหงส์และสมาชิกสภาอบต.หนองหงส์ [ 6 ต.ค. 2564 ]15
2 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.หนองหงส์และนายกอบต.หนองหงส์ [ 6 ต.ค. 2564 ]5
3 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต [ 4 ต.ค. 2564 ]8
4 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ต.ค. 2564 ]16
5 ประกาศยกเลิกสำเนาเอกสารของงานคู่มือประชาชน [ 17 ก.ย. 2564 ]24
6 จดหมาย ฉบับที่ 1/2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]45
7 บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)(หนังสือที่ กค0318.21/1194 ลว 8 กค 64) [ 30 ก.ค. 2564 ]51
8 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) [ 30 ก.ค. 2564 ]48
9 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 11 มิ.ย. 2564 ]85
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ได้ผ่านการรับบรอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid -19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]74
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ได้ผ่านการรับบรอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid -19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]56
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ได้ผ่านการรับบรอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid -19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]54
13 ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (จัดเก็บรายได้) [ 30 เม.ย. 2564 ]69
14 รายงานผลสรุปร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]72
15 กำหนดขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาการดำเนินการในการปฏิบัติงาน/งานให้บริการ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 31 มี.ค. 2564 ]65
16 ประกาศเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอรับบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านทางเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 31 มี.ค. 2564 ]82
17 ประกาศเพิ่มช่องทาง E-Service เกี่ยวกับการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลออนไลน์ (ดูดส้วม) [ 31 มี.ค. 2564 ]61
18 ประกาศเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 31 มี.ค. 2564 ]72
19 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]86
20 สถิติการเปิดใช้สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ [ 20 ม.ค. 2564 ]26
21 รายงานโครงการแปลงนาสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย ปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]73
22 ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]97
23 ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]81
24 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 1 ม.ค. 2564 ]78
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 29 ธ.ค. 2563 ]116
26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 29 ธ.ค. 2563 ]110
27 รายงานผลการติดตามฯ ประจำปี2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]24
28 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 23 ธ.ค. 2563 ]121
29 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 23 ธ.ค. 2563 ]118
30 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 23 ธ.ค. 2563 ]113
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10