องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.หนองหงส์ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ " [ 7 ก.พ. 2567 ]5
3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารธนาคารขยะ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]6
4 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เทศบาลตำบลกะปาง [ 1 ก.พ. 2567 ]5
5 สรุปสาระสำคัญของวิธีการยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนต่อวุฒิสภา [ 31 ม.ค. 2567 ]2
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ [ 30 ม.ค. 2567 ]19
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถภาพเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2567 ]8
8 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2567 ]27
10 ประกาศนโยบาย สุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด 2567 งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดฯ [ 5 ม.ค. 2567 ]3
11 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 25 ต.ค. 2566 ]52
12 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]30
13 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]34
14 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง [EPO-Printing] [ 7 ก.ค. 2566 ]38
15 ประชาสัมพันธ์ เตรียมรับมือสังคมสูงวัยอย่างไรดี [ 28 มิ.ย. 2566 ]34
16 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [ 20 มิ.ย. 2566 ]48
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]40
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]34
19 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]45
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประจำรถบรรทุกน้ำ) [ 25 เม.ย. 2566 ]64
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) [ 25 เม.ย. 2566 ]64
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 25 เม.ย. 2566 ]65
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ [ 25 เม.ย. 2566 ]56
24 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 20 เม.ย. 2566 ]87
25 ประกาศแก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างเกี่ยวกับวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (สัมภาษณ์) [ 18 เม.ย. 2566 ]61
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 11 เม.ย. 2566 ]69
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานจ้างตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 11 เม.ย. 2566 ]54
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) [ 11 เม.ย. 2566 ]58
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ประจำบรรทุกน้ำ) [ 11 เม.ย. 2566 ]42
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ [ 11 เม.ย. 2566 ]47
31 แนวทางและมาตราการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพรีสงกรานต์ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]35
32 กฤษฏีกา ลด 15 % (ฉบับที่ 3) [ 22 มี.ค. 2566 ]34
33 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มี.ค. 2566 ]134
34 แผนพับโรคพิษสุนัขบ้า คาถา 5 ย [ 6 มี.ค. 2566 ]26
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... [ 3 มี.ค. 2566 ]45
36 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]33
37 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]45
38 รายงานแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย ประจำปีพ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]59
39 6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 [ 1 ก.พ. 2566 ]34
40 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับนโยบายการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]51
41 การเผ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 [ 16 ม.ค. 2566 ]44
42 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 6 ม.ค. 2566 ]69
43 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และปีถัดไปสมัยแรก พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2566 ]30
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 4 ม.ค. 2566 ]44
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]147
46 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
47 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]53
48 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]46
49 แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.5 (แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน) [ 1 พ.ย. 2565 ]44
50 รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8