องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานการดำเนินงานโครงการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด รร.วัดคงคาเจริญ [ 22 มิ.ย. 2566 ]26
2 โครงการ อย.น้อยใส่ใจสุขภาพ [ 22 มิ.ย. 2566 ]29
3 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 มิ.ย. 2566 ]34
4 โครงการ อย.น้อย [ 22 มิ.ย. 2566 ]33
5 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา [ 22 มิ.ย. 2566 ]29
6 รายงานผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 [ 20 ต.ค. 2564 ]129
7 รายงานผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 [ 15 ต.ค. 2564 ]137
8 รายงานผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]189
9 รายงานผลโครงการรูทัน ป้องกันโรคติดต่อ ปี 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]173
10 รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]166
11 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในชุมชน ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]189
12 รายงานผลการดำเนินโครงการปันยิ้ม สร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]172
13 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]205
14 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวโดยญาติและผู้ดูแล ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]171
15 รายงานการดำเนินโครงการ รพ.สต.บ้านหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]185
16 รายงานผลการดำเนินงานของรพ.สต.บ้านทางข้าม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]187
17 รายงานผลโครงการของโรงเรียนบ้านนาเกิดผล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]179
18 รายงานผลการดำเนินโครงการ สถานีกาชาดสิรินธร [ 30 ก.ย. 2562 ]199