องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]0
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]0
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]7
5 รายงานผลและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]21
6 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]19
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]19
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]21
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]24
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]20
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]22
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]20
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]35
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]48
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]35
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]46
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]45
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]46
19 รายงานผลและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]43
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]63
21 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]59
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]61
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]63
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]99
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]73
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]65
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]63
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]61
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]67
30 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]93
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]91
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]91
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]91
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]89
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]55
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]64
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]59
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]99
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]108
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]105
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]61
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]63
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]64
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]62
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]56
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]160
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]153
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]144
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]144
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]140
 
หน้า 1|2