องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]3
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]3
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]2
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]14
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]19
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]14
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]22
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]24
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]21
10 รายงานผลและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]23
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]44
12 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]40
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]44
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]42
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]77
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]50
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]44
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]41
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]44
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]48
21 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]66
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]69
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]70
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]68
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]68
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]35
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]43
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]34
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]79
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]86
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]81
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]41
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]42
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]42
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]39
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]37
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]141
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]134
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]125
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]121
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]117
42 รายงานผลและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]111
43 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]125
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]112
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน -กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]115
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]120
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]117
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]106
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 31 ธ.ค. 2561 ]122
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]120
 
หน้า 1|2