องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
วัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]173
2 กิจกรรมยกย่องคุณธรรมต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุุคลลภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]143
3 รายงานโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]179
4 กิจกรรมทำบุญเพื่อเสริมสร้างการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]215
5 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปี 2563 [ 8 ก.พ. 2563 ]171
6 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]159
7 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร-จัดประชุมพนักงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 2 พฤษภาคม 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]174
8 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]173