วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 0412 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างยกระดับคันคลองวังหีบ หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-54-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Toner CE 285A (Original) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อชุดแม่พิมพ์ OKI Drum B431 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อตู้ชั้นวางรองเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อตู้ชั้นวางรองเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง