วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2561
ซื้อตู้ชั้นวางรองเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อตู้ชั้นวางรองเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้รณรงค์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายควนไม้แดง - บ้านโน๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเหมาพร้อมติดตั้งเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายไฮโดรลิก 6 ล้อ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง