องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
211 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]63
212 รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]62
213 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 11 ก.พ. 2562 ]59
214 ประกาศฯเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2562และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 31 ม.ค. 2562 ]63
215 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย [ 16 ม.ค. 2562 ]63
216 ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 15 ม.ค. 2562 ]58
217 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 11 ม.ค. 2562 ]63
218 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ม.ค. 2562 ]67
219 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 9 ม.ค. 2562 ]61
220 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 8 ม.ค. 2562 ]69
221 รายงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ และวันพ่อแห่งชาติ [ 6 ธ.ค. 2561 ]62
222 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]60
223 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]61
224 ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS [ 9 พ.ย. 2561 ]67
225 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 1 พ.ย. 2561 ]60
226 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2561 ]56
227 รายงานการร่วมงานวันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2561 ]68
228 ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]63
229 รายงานกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในงันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ [ 16 ต.ค. 2561 ]61
230 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]61
231 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]65
232 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 3 ก.ค. 2561 ]70
233 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 12 มิ.ย. 2561 ]71
234 ประกาศเผยแพร่ประกาศเจตจำนงฯ ผู้บริหารอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]63
235 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด [ 30 มี.ค. 2561 ]62
236 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ปรับปรุง) [ 28 มี.ค. 2561 ]64
237 ประกาศ อบต.หนองหงส์ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 29 ธ.ค. 2560 ]63
238 ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 18 ธ.ค. 2560 ]63
239 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี [ 1 ธ.ค. 2560 ]63
240 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]58
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11