องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

    เอกสารประกอบ

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ