องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
151 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการฯ /ผู้นำเกษตร” ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]59
152 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]73
153 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2562 ]56
154 ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) [ 29 พ.ย. 2562 ]64
155 อบจ.นครศรีธรรมราช เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง "มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ" [ 8 พ.ย. 2562 ]87
156 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ/วารสาร/นิตรสาร [ 7 พ.ย. 2562 ]57
157 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการใช้บริการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" [ 7 พ.ย. 2562 ]56
158 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายสมบูรณ์ ณ สุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 4 พ.ย. 2562 ]56
159 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายคนึง รัตนมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 4 พ.ย. 2562 ]56
160 การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 21 ต.ค. 2562 ]62
161 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมา [ 21 ต.ค. 2562 ]64
162 รายงานผลคะแนน ITA ปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]63
163 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม (ITA) ประจำปี 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]55
164 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (ฉบับปรับปรุง) [ 15 ต.ค. 2562 ]55
165 คู่มือสำหรับประชาชนของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (ฉบับปรับปรุง) [ 15 ต.ค. 2562 ]63
166 รายงาน “โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการฯ /ผู้นำเกษตร” ประจำปี 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]55
167 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ต.ค. 2562 ]60
168 รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ [ 9 ต.ค. 2562 ]58
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน [ 8 ต.ค. 2562 ]55
170 รายงานผลกสนดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]55
171 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปปช. ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]56
172 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]60
173 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]56
174 รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]57
175 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ก.ย. 2562 ]55
176 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]61
177 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 5 ก.ย. 2562 ]59
178 ประกาศ(งานกิจการสภา)ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 30 ส.ค. 2562 ]64
179 “โครงการฝึกอบรมอาชีพทำการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 (สาธิตวิธีการทำนาปลูกข้าว) [ 23 ส.ค. 2562 ]61
180 “โครงการฝึกอบรมอาชีพทำการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 (สาธิตวิธีการทำนาปลูกข้าว) [ 23 ส.ค. 2562 ]61
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11