องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
13 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับตำบล [ 29 เม.ย. 2563 ]61
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นการตราร่างข้อบัญญัติควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]62
15 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 เม.ย. 2563 ]65
16 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา ค่าภาษีป้าย ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 [ 9 เม.ย. 2563 ]70
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของอบต. [ 31 มี.ค. 2563 ]63
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]65
19 คำสั่งแต่งตั้งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 29 มี.ค. 2563 ]61
20 ประกาศ เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 27 มี.ค. 2563 ]68
21 ประกาศ เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 27 มี.ค. 2563 ]63
22 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงแลัการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]66
23 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป [ 18 มี.ค. 2563 ]63
24 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 18 มี.ค. 2563 ]61
25 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 18 มี.ค. 2563 ]64
26 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 1 [ 13 มี.ค. 2563 ]66
27 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 2 [ 13 มี.ค. 2563 ]63
28 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 3 [ 13 มี.ค. 2563 ]60
29 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 มี.ค. 2563 ]67
30 ประกาศ(งานกิจการสภา)อบต.หนองหงส์ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 2 มี.ค. 2563 ]63
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2563 ]62
32 โครงการยกย่องคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]61
33 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 11 ก.พ. 2563 ]64
34 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 11 ก.พ. 2563 ]64
35 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปี 2563 [ 8 ก.พ. 2563 ]52
36 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 31 ม.ค. 2563 ]60
37 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]72
38 ประกาศรับฟังคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ [ 13 ม.ค. 2563 ]62
39 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ม.ค. 2563 ]57
40 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]63
41 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 6 ม.ค. 2563 ]63
42 สถิติการเปิดใช้สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ [ 1 ม.ค. 2563 ]61
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11