องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 293 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ(งานกิจการสภา)ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 30 ส.ค. 2562 ]103
62 “โครงการฝึกอบรมอาชีพทำการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 (สาธิตวิธีการทำนาปลูกข้าว) [ 23 ส.ค. 2562 ]97
63 “โครงการฝึกอบรมอาชีพทำการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 (สาธิตวิธีการทำนาปลูกข้าว) [ 23 ส.ค. 2562 ]94
64 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนินีนพระพันปีหลวง ปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]89
65 ประกาศ(งานกิจการสภา)เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 13 ส.ค. 2562 ]96
66 “โครงการปลูกหญ้าแฝก” (กิจกรรม จิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ) [ 9 ส.ค. 2562 ]98
67 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 9 ส.ค. 2562 ]91
68 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]117
69 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]94
70 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ก.ค. 2562 ]100
71 รายงานกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]94
72 ประกาศ(งานกิจการสภา)เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 17 มิ.ย. 2562 ]94
73 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]98
74 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 6 มิ.ย. 2562 ]91
75 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]95
76 อบต.หนองหงส์ขอขอบคุณ คุณจำนงค์ ชูนินทร์ ผู้บริจาคหนังสือสำหรับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน [ 3 มิ.ย. 2562 ]97
77 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 พ.ค. 2562 ]98
78 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]94
79 ขอเชิญประชาชนที่มาติดต่อราชการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” [ 7 พ.ค. 2562 ]87
80 ขอเชิญบริจาคหนังสือ/วารสาร/นิตยสาร [ 7 พ.ค. 2562 ]93
81 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]94
82 ฐานข้อมูลด้านการกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]94
83 ฐานข้อมูลด้านศาสนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]99
84 ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]95
85 ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]94
86 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 เม.ย. 2562 ]95
87 รายงานการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวฯ [ 9 เม.ย. 2562 ]93
88 รายงานการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ [ 9 เม.ย. 2562 ]95
89 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 9 เม.ย. 2562 ]93
90 จดหมาย ฉบับที่ 1/2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]93
91 รายงานกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย [ 19 มี.ค. 2562 ]93
92 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 11 มี.ค. 2562 ]103
93 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 7 มี.ค. 2562 ]90
94 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]99
95 รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]95
96 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 11 ก.พ. 2562 ]92
97 ประกาศฯเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2562และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 31 ม.ค. 2562 ]94
98 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย [ 16 ม.ค. 2562 ]97
99 ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 15 ม.ค. 2562 ]91
100 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 11 ม.ค. 2562 ]99
101 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ม.ค. 2562 ]100
102 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 9 ม.ค. 2562 ]94
103 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 8 ม.ค. 2562 ]103
104 รายงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ และวันพ่อแห่งชาติ [ 6 ธ.ค. 2561 ]95
105 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]90
106 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]92
107 ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS [ 9 พ.ย. 2561 ]96
108 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 1 พ.ย. 2561 ]94
109 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2561 ]83
110 รายงานการร่วมงานวันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2561 ]103
 
|1|2|3หน้า 4|5|6