องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 36/2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]68
92 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 2 ก.ย. 2563 ]63
93 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 35/2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]68
94 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาขนในชุมชน (กิจกรรมแปลงนาสาธิต ข้าวปลอดภัย) [ 1 ก.ย. 2563 ]53
95 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน ( กิจกรรมหว่านกล้าและปักดำ ) [ 1 ก.ย. 2563 ]59
96 จดหมายข่าว (จัดเก็บรายได้) ฉบับที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]78
97 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับหลักเกรณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]76
98 ประชาสัมพันธ์ การประการใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]80
99 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ส.ค. 2563 ]71
100 ประกาศ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]60
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]59
102 กิจกรรมจิตอาสาเอามือสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]66
103 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ก.ค. 2563 ]76
104 ประกาศ(งานกิจการสภา) เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 29 มิ.ย. 2563 ]60
105 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]58
106 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิงปลูกสร้าง (ธนารักษ์) [ 12 มิ.ย. 2563 ]62
107 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ธนารักษ์)นส.3 นส.3ก [ 12 มิ.ย. 2563 ]62
108 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]64
109 ภ.ด.ส 1 (ที่ดินว่างเปล่า) [ 12 มิ.ย. 2563 ]60
110 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]64
111 ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค – 19 ) [ 8 มิ.ย. 2563 ]62
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]60
113 กิจกรรมแปลงนาสาธิต ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]61
114 ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) [ 29 พ.ค. 2563 ]57
115 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) [ 29 พ.ค. 2563 ]65
116 ประกาศใช้ข้อบัญญัติคประกาศใช้ ข้อบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2563 - 1 [ 27 พ.ค. 2563 ]60
117 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรือง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 (PDF) - 2 [ 27 พ.ค. 2563 ]67
118 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรือง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 (PDF) - 3 [ 27 พ.ค. 2563 ]67
119 รายงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]69
120 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 8 พ.ค. 2563 ]72
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11