องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 293 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 27 มี.ค. 2563 ]105
42 ประกาศ เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 27 มี.ค. 2563 ]100
43 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงแลัการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]105
44 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป [ 18 มี.ค. 2563 ]100
45 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 18 มี.ค. 2563 ]101
46 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 18 มี.ค. 2563 ]102
47 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 1 [ 13 มี.ค. 2563 ]104
48 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 2 [ 13 มี.ค. 2563 ]101
49 รายงานโครงการอบต.หนองหงส์ พบประชาชน พ.ศ.2563 ชุดที่ 3 [ 13 มี.ค. 2563 ]97
50 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 มี.ค. 2563 ]103
51 ประกาศ(งานกิจการสภา)อบต.หนองหงส์ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 2 มี.ค. 2563 ]101
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2563 ]95
53 โครงการยกย่องคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]102
54 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 11 ก.พ. 2563 ]99
55 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 11 ก.พ. 2563 ]114
56 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปี 2563 [ 8 ก.พ. 2563 ]89
57 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 31 ม.ค. 2563 ]104
58 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]107
59 ประกาศรับฟังคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ [ 13 ม.ค. 2563 ]101
60 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ม.ค. 2563 ]90
61 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]101
62 ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 6 ม.ค. 2563 ]98
63 สถิติการเปิดใช้สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ [ 1 ม.ค. 2563 ]93
64 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการฯ /ผู้นำเกษตร” ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]97
65 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]116
66 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2562 ]95
67 ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) [ 29 พ.ย. 2562 ]102
68 อบจ.นครศรีธรรมราช เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง "มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ" [ 8 พ.ย. 2562 ]140
69 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ/วารสาร/นิตรสาร [ 7 พ.ย. 2562 ]89
70 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการใช้บริการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" [ 7 พ.ย. 2562 ]96
71 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายสมบูรณ์ ณ สุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 4 พ.ย. 2562 ]93
72 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายคนึง รัตนมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 4 พ.ย. 2562 ]89
73 การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 21 ต.ค. 2562 ]96
74 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมา [ 21 ต.ค. 2562 ]99
75 รายงานผลคะแนน ITA ปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]98
76 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม (ITA) ประจำปี 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]98
77 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (ฉบับปรับปรุง) [ 15 ต.ค. 2562 ]91
78 คู่มือสำหรับประชาชนของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (ฉบับปรับปรุง) [ 15 ต.ค. 2562 ]107
79 รายงาน “โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการฯ /ผู้นำเกษตร” ประจำปี 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]92
80 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ต.ค. 2562 ]96
81 รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ [ 9 ต.ค. 2562 ]91
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน [ 8 ต.ค. 2562 ]88
83 รายงานผลกสนดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]90
84 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปปช. ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]94
85 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]97
86 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]90
87 รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]91
88 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ก.ย. 2562 ]90
89 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]96
90 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 5 ก.ย. 2562 ]95
 
|1|2หน้า 3|4|5|6