องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ต.ค. 2564 ]64
32 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]44
33 ประกาศยกเลิกสำเนาเอกสารของงานคู่มือประชาชน [ 17 ก.ย. 2564 ]80
34 ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]37
35 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]51
36 จดหมาย ฉบับที่ 1/2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]67
37 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]35
38 บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)(หนังสือที่ กค0318.21/1194 ลว 8 กค 64) [ 30 ก.ค. 2564 ]75
39 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) [ 30 ก.ค. 2564 ]69
40 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]41
41 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 11 มิ.ย. 2564 ]65
42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ได้ผ่านการรับบรอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid -19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]69
43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ได้ผ่านการรับบรอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid -19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]72
44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ได้ผ่านการรับบรอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid -19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]71
45 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]37
46 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]39
47 ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (จัดเก็บรายได้) [ 30 เม.ย. 2564 ]67
48 รายงานผลสรุปร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]71
49 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]42
50 กำหนดขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาการดำเนินการในการปฏิบัติงาน/งานให้บริการ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 31 มี.ค. 2564 ]66
51 ประกาศเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอรับบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านทางเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 31 มี.ค. 2564 ]61
52 ประกาศเพิ่มช่องทาง E-Service เกี่ยวกับการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลออนไลน์ (ดูดส้วม) [ 31 มี.ค. 2564 ]57
53 ประกาศเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 31 มี.ค. 2564 ]70
54 ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยสำหรับประชาชนทั่วไป [ 24 มี.ค. 2564 ]50
55 ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 มี.ค. 2564 ]57
56 ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]35
57 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]47
58 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]60
59 สถิติการเปิดใช้สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ [ 20 ม.ค. 2564 ]68
60 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ [ 20 ม.ค. 2564 ]34
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11