องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติงาน


รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 (ศพด.บ้านนาเกิดผล)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 (ศพด.บ้านนาเกิดผล)    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 (ศพด.บ้านนาเกิดผล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ