องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 985 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดหนือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 [ 16 ต.ค. 2563 ]0
2 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ -ถนนทุ่งสงนาบอน หมู่ที่ 6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ต.ค. 2563 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC สายบ้านผุ้ใหญ่เจริญ ม.5 [ 25 ก.ย. 2563 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC สายป่าเชโค ม.4 [ 25 ก.ย. 2563 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ [ 25 ก.ย. 2563 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบแว่นสายตาผู้สูงอายุตามโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตาตรวจคัดกรองสุขภาพตาาและความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พร้อมเข้าเล่มติดแล็คซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. [ 11 ก.ย. 2563 ]4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านยวนไม้ขาว ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]24
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวัดคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตาตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]19
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]15
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]19
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมอาชีพทำการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]15
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]14
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชุมคณะพัฒนาฯและประชาคมระดับตำบลหนองหงส์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]15
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]13
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พร้อมติดแล็คซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]14
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) [ 31 ก.ค. 2563 ]16
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ม.12 ต.หนองหงส์ [ 30 ก.ค. 2563 ]22
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน- นาเกิด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33