องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 928 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กองช่าง ทะเบียน ผค 7223 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือน กรกฎาคม 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทกขยะ ทะเบียน 81-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ จำนวน ๑๑๘ แผ่น พร้อมติดแล็คซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่7 ตำบลหนองหงส์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่อปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวังกุ้ง หมุ่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวรรณา รัตนกระจ่าง ม.10 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสีเงิน - บ้านนายสมบูรณ์ หมุ่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]8
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC สายข้างโรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2563 ]10
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าห้องแถวนางเอมอร หมุ่ที่ 9 ตำบลหนองหงสื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]6
15 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนสายหัวสะพานนาลุ่ม - วังหีบ ซ.2 ม.1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]4
17 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]11
18 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมประปาในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสติ๊กเกอร์ 3M สะท้อนแสง พร้อมติดรอบคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]4
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]4
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]4
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]6
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]5
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]4
27 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้วัสดุหินคลุก สายหน้าโรงเรียนบ้านนาป่า ม.4 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]5
28 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีตสายหน้าบ้านนายฟอง รัตนกระจ่าง ม.11 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]6
29 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีตสายวงแหวน ม.10 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]5
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมประในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31