องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 858 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนนสายบ้านนาสมชัย คงมีศรีหมู่ที่ 1 และสายบ้านทุ่งหม้าย - ควนกรด หมู่ที่ 2ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชัย คงมีศรี ม.1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพลังคนไทยร่วมในป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายคำแหง ม.8 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางละออ รัตนบุรี ม.11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-7969 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาใหญ่ ม.12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนาเกาะและวางท่อระบายน้ำ ม.14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินยกระดับคันคลองวังหีบ ม.1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟหมุนกระแสสลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]15
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน พ-1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่า ซอย 8 - โรงอิฐ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]23
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 5 ก.พ. 2563 ]20
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายทุ่งป่อง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]17
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุถังเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]5
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]8
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]10
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]5
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสรุปการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]5
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]13
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]6
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]6
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]4
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อแจ้งเตือนอันตรายผู้ใช้สะพานและถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]19
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29