องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 775 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก จำนวน 13 สาย หมู่ที่ 5,7,8,10,13 [ 26 ก.ย. 2562 ]9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-7969 นศ. [ 24 ก.ย. 2562 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ1236 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาหลักเขต 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อมาใช้เป็นหลักเขต หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่11 ในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]10
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าที่ใช้ใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามดครงการก้องกันและคงบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นดีวีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]7
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมแขวนผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]8
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดปิดประกาศตู้กระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]8
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]8
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]13
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]9
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]10
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]7
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]5
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26