องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1023 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 175-12 สายเกาะยูง หมู่ที่ 8,10,13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก จำนวน 3 สาย ม.1,2 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]2
12 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-12 สายนาเกาะ ม.8,10,13 ต.หนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ธ.ค. 2563 ]7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 4,5,7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมประปาตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดเป็นถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อจัดเป็นถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดเป็นถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]2
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]2
23 ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]9
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAC ถนนสายวงแหวน ม.10 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]14
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาลุ่ม - หนองปรือ ม.1 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]16
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ AC สายบ้านผู้ใหญ่สุชาติ ม.8 ต. หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]14
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิชัย ร่มเย็น ม.13 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]14
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ปิยะ แก้วคุ้มภัย ม.9 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]15
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขาว สุชาติพงษ์ ม.7 [ 12 พ.ย. 2563 ]7
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35