องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 784 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-12 สายเกาะยูง หมู่ที่ 10,13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]62
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำที่คัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]62
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชุมประชาคมระดับตำบลหนองหงส์ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]56
94 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นโปสเตอร์การรณรงค์เรื่องขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]46
95 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]39
96 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล อบต.หนองหงส์ร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]55
97 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมชาย นาคสีทอง ม.1,5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]35
98 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเกาะ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]60
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายบ้านนาใหญ่ ม.12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]69
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]48
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไฟหน้ารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]39
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]52
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]54
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้านนางเปลี่ยน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]71
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-1236 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]46
106 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมุ่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]62
107 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2562 ]84
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]45
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน - นาเกิด หมุ่ที่ 7 ตำบลหนองหงสื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]68
110 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ [ 13 พ.ค. 2562 ]64
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]59
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]61
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]54
114 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ พร้อมเข้าปกหนังสือ คู่มือปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]48
115 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]83
116 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]66
117 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]73
118 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินคันคลองวังหีบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]72
119 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินคันคลองวังหีบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]68
120 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]87
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27