องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้านนางเปลี่ยน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]25
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-1236 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]12
33 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมุ่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]30
34 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2562 ]33
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]17
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน - นาเกิด หมุ่ที่ 7 ตำบลหนองหงสื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]25
37 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ [ 13 พ.ค. 2562 ]29
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]13
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]20
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]17
41 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ พร้อมเข้าปกหนังสือ คู่มือปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]20
42 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]37
43 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]37
44 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]35
45 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินคันคลองวังหีบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]38
46 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินคันคลองวังหีบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]34
47 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]41
48 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]23
49 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ศพด. ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]39
50 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]25
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]11
52 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]47
53 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-06 สายข้างศูนย์พลังงาน- นาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]37
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา (ถ้งกรองทราย) หมู่ที่ 1-14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]36
55 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-01 ถนนสายบ้านพรุเจ - บ้านนาใหญ่ (ช่วง กม. 1+252-1+417) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]37
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK 7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]24
57 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ช่วงสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]39
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-10 ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]47
59 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-16 สายข้างโรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]50
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-15 ถนนสายบ้านเหนือ- ไดร์สตาร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]44
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24