องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 858 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2562 ]127
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]77
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน - นาเกิด หมุ่ที่ 7 ตำบลหนองหงสื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]111
184 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ [ 13 พ.ค. 2562 ]98
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]90
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]108
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]91
188 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ พร้อมเข้าปกหนังสือ คู่มือปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]76
189 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]126
190 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]99
191 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]118
192 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินคันคลองวังหีบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]117
193 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินคันคลองวังหีบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]106
194 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]128
195 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]110
196 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ศพด. ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]121
197 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]92
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]84
199 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]130
200 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-06 สายข้างศูนย์พลังงาน- นาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]124
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา (ถ้งกรองทราย) หมู่ที่ 1-14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]137
202 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-01 ถนนสายบ้านพรุเจ - บ้านนาใหญ่ (ช่วง กม. 1+252-1+417) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]107
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK 7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]94
204 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ช่วงสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]132
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-10 ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]120
206 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-16 สายข้างโรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]128
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-15 ถนนสายบ้านเหนือ- ไดร์สตาร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]114
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-11 ถนนสายบ้านนาใหญ่ - บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]144
209 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 175-09 ถนนสายบ้านนางพัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]116
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ .ถ. 175-13 สายข้างโรงเรียนโสตศึกษ หมู่ที่ 4,7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]143
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29