องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 858 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]94
152 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่ายบ้านนายสุรพล - บ้านนายประนอม มหาสุช ม.9 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]108
153 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสีเงิน - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงสื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]97
154 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจารึก แซ่อั้น ม.13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]75
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]82
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]66
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]75
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]75
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]78
160 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2562 ]108
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]106
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธย [ 5 มิ.ย. 2562 ]84
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]74
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]66
165 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-12 สายเกาะยูง หมู่ที่ 10,13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]99
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำที่คัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]100
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชุมประชาคมระดับตำบลหนองหงส์ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]95
168 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นโปสเตอร์การรณรงค์เรื่องขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]78
169 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]68
170 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล อบต.หนองหงส์ร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]91
171 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมชาย นาคสีทอง ม.1,5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]67
172 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเกาะ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]100
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายบ้านนาใหญ่ ม.12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]106
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]80
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไฟหน้ารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]72
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]87
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]92
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้านนางเปลี่ยน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]114
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-1236 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]79
180 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมุ่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]96
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29