องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานโครงการแปลงนาสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย ปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]3
2 ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]11
3 ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]2
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 29 ธ.ค. 2563 ]36
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 29 ธ.ค. 2563 ]25
6 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 23 ธ.ค. 2563 ]51
7 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 23 ธ.ค. 2563 ]52
8 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 23 ธ.ค. 2563 ]44
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรุู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 [ 23 ธ.ค. 2563 ]13
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรุู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 [ 23 ธ.ค. 2563 ]13
11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรุู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 [ 23 ธ.ค. 2563 ]9
12 รายงานผลการจัดทำโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]12
13 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 (เริ่ม 1 มกราคม 2564)จัดเก็บรายได้ [ 18 ธ.ค. 2563 ]6
14 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 17 ธ.ค. 2563 ]40
15 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 17 ธ.ค. 2563 ]43
16 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 17 ธ.ค. 2563 ]20
17 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 37/2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]34
18 ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]59
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหงส์ [ 18 พ.ย. 2563 ]127
20 คู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยฯ [ 16 พ.ย. 2563 ]23
21 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]2
22 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]40
23 คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก [ 24 ก.ย. 2563 ]42
24 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 36/2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]27
25 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 2 ก.ย. 2563 ]61
26 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชน ครั้งที่ 35/2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]25
27 จดหมายข่าว (จัดเก็บรายได้) ฉบับที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]47
28 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับหลักเกรณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]45
29 ประชาสัมพันธ์ การประการใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]46
30 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ส.ค. 2563 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8