องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 751 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นโปสเตอร์การรณรงค์เรื่องขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]29
62 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]25
63 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล อบต.หนองหงส์ร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]32
64 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมชาย นาคสีทอง ม.1,5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]17
65 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเกาะ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]42
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายบ้านนาใหญ่ ม.12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]46
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]31
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไฟหน้ารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]26
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]33
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]38
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้านนางเปลี่ยน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]48
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-1236 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]31
73 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมุ่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]47
74 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2562 ]60
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]33
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน - นาเกิด หมุ่ที่ 7 ตำบลหนองหงสื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]46
77 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ [ 13 พ.ค. 2562 ]46
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]35
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]39
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]35
81 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ พร้อมเข้าปกหนังสือ คู่มือปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]33
82 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]60
83 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]53
84 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]52
85 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินคันคลองวังหีบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]55
86 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินคันคลองวังหีบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]52
87 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]66
88 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]45
89 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ศพด. ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]61
90 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]39
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26