องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
 
แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563
แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563
ภดส.3
ภดส.3
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563