องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


ประกาศใช้ข้อบัญญัติคประกาศใช้ ข้อบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2563 - 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และควบคุมสถานที่จำหน่าย
และสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2563 - 1

     เอกสารประกอบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติคประกาศใช้ ข้อบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2563 - 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2563