องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2566


    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ