องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ปีงบประมาณ 2566    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ