องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปรงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปรงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปรงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ