องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ประกาศหลักเกณฑ์และวิธิการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธิการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธิการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ