องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ