องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ